XVII PAN-AMERICAN SHITORYU KARATE-DO CHAMPIONSHIPS Genzo Iwata Sensei Shimizu Murata – Soke – Manzo Shoshinshoga daruma Shuri Castle